fot. pk-Hibiscus_esculentus_1o_OB_09.21 (1800×2346) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 10.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hibiscus esculentus (ketmia jadalna)

on This page when logged in
you will see 10.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.09.2021, Warszawa, Ogród Botaniczny UW
copyright © by Paweł Kalinowski

« Hibiscus esculentus (ketmia jadalna)