fot. pk-Hibiscus_esculentus_1d_OB_09.21 (534×762) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hibiscus esculentus (ketmia jadalna)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.09.2021, Warszawa, Ogród Botaniczny UW
copyright © by Paweł Kalinowski