fot. pk-Fraxinus_angustifolia_oxycarpa_Rogow_09._14.JPG (547×746) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa (jesion wąskolistkowy ostroowockowy)

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

09.2014, Arboretum w Rogowie
copyright © by Paweł Kalinowski