fot. pk-Fraxinus_angustifolia_danubialis_OB_Berlin_D_09.21 (553×778) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa (jesion wąskolistkowy ostroowockowy)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

23.09.2021, ogród botaniczny Berlin (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski