fot. pk-Cirsium_x_tataricum_canum_x_oleraceum_7b_Krasne_k._Wojslawic_07.18 (1318×1733) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cirsium ×tataricum

on This page when logged in
you will see 8.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.2018, Krasne k. Wojsławic
copyright © by Paweł Kalinowski

« Cirsium ×tataricum