fot. pk-Cirsium_x_tataricum_canum_x_oleraceum_2_Teosin_k._Dorohuska_05.16 (884×679) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cirsium ×tataricum

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2016, Teosin k. Dorohuska
copyright © by Paweł Kalinowski