fot. pk-Chenopodium_giganteum_4_OB_8.05 (616×858) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Chenopodium giganteum (komosa olbrzymia)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.08.2005, Warszawa, Ogród Botaniczny UW
copyright © by Paweł Kalinowski