fot. pk-Carduus_thoermeri_1_Chuchuligovo_BG_05._13 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Carduus thoermeri

on This page when logged in
you will see 8.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.05.2013, Chuchuligovo (Bułgaria) · copyright © by Paweł Kalinowski

« Carduus thoermeri