fot. pk-Bromus_squarrosus_2_Czuchow-Pienki_07.11 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 11.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)

on This page when logged in
you will see 11.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.07.2011, Czuchów-Pieńki, gm. Platerów, woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski
« Bromus (stokłosa)

« Bromus squarrosus (stokłosa łuskowata)