fot. m-Cirsium-acaule-VIII.10.16 (884×679) — copyright © by Adam Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cirsium acaule (ostrożeń krótkołodygowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Degerfeld, Niemcy
copyright © by Adam Makowski