fot. kkcz-IMG_2891 (1512×1718) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 8.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)

on This page when logged in
you will see 8.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

11.06.2020, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Dzigorzew
copyright © by Konrad Kaczmarek

« Vicia hirsuta (wyka drobnokwiatowa)