fot. kkcz-IMG_0678_1 (605×791) — copyright © by Konrad Kaczmarek
29.05.2020, teren kolejowy
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vicia sativa (wyka siewna)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

22.05.2019, woj. łódzkie, pow. sieradzki
copyright © by Konrad Kaczmarek