fot. km-39 (693×520) — copyright © by Krzysztof Michalak
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Acer tataricum ssp. ginnala

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2002, Gorzów Wlkp.
copyright © by Krzysztof Michalak