fot. kkcz-lobelia (884×625) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lobelia erinus (lobelia przylądkowa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

zdziczała wśród roślinności nadwodnej nad brzegiem rzeki
copyright © by Konrad Kaczmarek