fot. kkcz-IMG_7445 (612×815) — copyright © by Konrad Kaczmarek
07.06.2022
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Campanula rapunculus (dzwonek rapunkuł)

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.05.2022, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek