fot. kkcz-IMG_5015 (541×1376) — copyright © by Konrad Kaczmarek
dolna część łodygi
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Campanula rapunculus (dzwonek rapunkuł)

on This page when logged in
you will see 6.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

25.05.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek