fot. kkcz-IMG_3979 (838×677) — copyright © by Konrad Kaczmarek
siewka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Campanula rapunculus (dzwonek rapunkuł)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.05.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek