fot. jzg-P.-xsubobtusus_1 (569×841) — copyright © by Piotr Osyczka
znalezisko jzg.080725-1
forma o zanurzonych liściach
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Potamogeton ×subobtusus

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

25.07.2008
copyright © by Piotr Osyczka