fot. jmak-Aethusa_cynapioides6 (457×625) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aethusa cynapium ssp. elata (blekot cienisty)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2014, Niemcy, Jura Szwabska
copyright © by Jarosław Makowski