fot. jmak-Aethusa_cynapioides22_Rozlupnie_3_5mm_dl. (492×459) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
Aethusa cynapium ssp. elata (blekot cienisty)

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2014, Niemcy, Jura Szwabska
copyright © by Jarosław Makowski