fot. jmak-101-Petasites-hybridus-IV.10.20 (854×666) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Petasites hybridus (lepiężnik różowy)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

łąka, Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski