fot. j-Santolina-chamecyparissus-ssp.tomentosa-L.VI.09.3 (884×779) — copyright © by Jarosław Makowski
ssp. tomentosa
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Santolina chamaecyparissus

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Niemcy
copyright © by Jarosław Makowski