fot. jkr-2015_3-PICT0001c_L_133.7ppmA (312×835) — copyright © by Jerzy Kruk
"miganie stereoparą" daje mierny efekt 3D; zaletą jest, że nie wymaga nauki lepszej metody i (zwykle) umożliwia doświadczenie głębi osobom z dysfunkcją widzenia obuocznego
Prezentacja stereopary "miganiem" jest dostępna po zalogowaniu.

na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Elymus farctus ssp. boreali-atlanticus (perz sitowy nadmorski)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

rez. Mechalińskie Łąki
copyright © by Jerzy Kruk