fot. dt-Diphasiastrum_zeilleri_13.08.2011_1_v2 — copyright © by Dariusz Tlałka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Diphasiastrum zeilleri (widlicz Zeillera)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

13.08.2011, Jaworzynka Gorcowska, Gorce · copyright © by Dariusz Tlałka