fot. bl-F327-F1010032 (825×536) — copyright © by Barbara Łotocka
owoce
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

30.08.2005
copyright © by Barbara Łotocka