fot. bl-F326-F1000033 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Malva sylvestris (ślaz dziki)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

rozłupnia w przekroju
30.08.2005 copyright © by Barbara Łotocka