fot. bl-F321-F1000028 (669×536) — copyright © by Barbara Łotocka
kwiaty i rozłupnie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Anethum graveolens

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

07.2005
copyright © by Barbara Łotocka