fot. bl-F292_1050037 (651×440) — copyright © by Barbara Łotocka
nasiona
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vicia angustifolia

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.09.2004
copyright © by Barbara Łotocka