fot. bg-Vicia_cassubica_1 (693×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vicia cassubica

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.06.2004, Dziewicza Góra k. Poznania
copyright © by Błażej Gierczyk