fot. am-C426b (538×520) — copyright © by Antoni Mielnikow
grupa kwitnących roślin
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Galium cracoviense

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.05.2004, Olsztyn (k. Częstochowy)
copyright © by Antoni Mielnikow