fot. 20130714-3620 (835×692) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 130000-W204_13
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Anethum graveolens (koper ogrodowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

14.07.2013, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski