fot. 120825-1173 (884×614) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 120000-K95_12
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hibiscus esculentus (ketmia jadalna)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2012, ogród, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski