fot. 120715-0411_v2S — copyright © by Marek Snowarski
normalna|| stereopara || wąska3D anaglifjak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lonas annua (lonas roczny)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

2012, ogród, Wrocław · copyright © by Marek Snowarski