fot. 120713-0200 (741×698) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 120000-K139_12
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Thelesperma burridgeanum (kosmidium)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2012, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski