znalezisko 20110813.4.11 - Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska) · Wrocław · (leg. det. Marek Snowarski)
zruderalizowany teren przy obwałowaniu rzeki
110813-5443all
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
110813-5444all
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
110813-5455all
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
koszyczki; kwiaty języczkowate tylko nieznacznie dłuższe od rurkowatych · 3D||
110813-5457all
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
koszyczki widok z boku; kwiaty języczkowate tylko nieznacznie dłuższe od rurkowatych · 3D||
110813-5459all
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
koszyczki widok z boku · 3D||
110813-5461all
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
pęd owłosiony
110813-5462all
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
górna powierzchnia liścia
110813-5463all
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
spodnia powierzchnia liścia
110813-5464all
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)
kwiaty · 3D||