fot. 110818-5540_v3 (865×705) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110818-2 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
kwiaty, widok od spodu, pomiędzy płatkami widać ząbki kielicha
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Berula erecta (potocznik wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.08.2011, Dolina Bystrzycy k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski