fot. 110813-5448_v2 (484×742) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 110813-3b || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Solidago canadensis (nawłoć kanadyjska)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

koszyczki; kwiaty języczkowate tylko nieznacznie dłuższe od rurkowatych; 13.08.2011, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski