fot. 110103-6256S (470×852) — copyright © by Marek Snowarski
spodnia strona blaszki liściowej
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Poa annua (wiechlina roczna)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

2010
copyright © by Marek Snowarski