fot. 110103-6256 (251×812) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100000-swP_2 || stereopara wąska 3D anaglif jak oglądać 3D
spodnia strona blaszki liściowej
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Poa annua (wiechlina roczna)
2010
copyright © by Marek Snowarski