znalezisko 20020419.1.02 - Poa annua (wiechlina roczna) · Wrocław · (leg. det. Marek Snowarski)
020419-20
Poa annua (wiechlina roczna)
020419-24
Poa annua (wiechlina roczna)
020419-25
Poa annua (wiechlina roczna)
020419-27
Poa annua (wiechlina roczna)
020419-28
Poa annua (wiechlina roczna)
· XL
020419-31
Poa annua (wiechlina roczna)
pokrój · XL