fot. 020519-1222 (724×881) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020519-9 XL
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Padus serotina (czeremcha późna)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.05.2002, Wrocław Wojszyce
copyright © by Marek Snowarski