fot. 020519-1222 (1115×1352) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020519-9 normalna
liście
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Padus serotina (czeremcha późna)

on This page when logged in
you will see 6.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

19.05.2002, Wrocław Wojszyce
copyright © by Marek Snowarski
« Padus (czeremcha)

« Padus serotina (czeremcha późna)