atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘West Coast’

kosaciec ogrodowy ‘West Coast’
Iris ‘West Coast’
31.05.2022, Ogród Botaniczny we Wrocławiu; copyright © by Marek Snowarski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220531.218.22 - Iris ‘West Coast’; Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220531-218
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/
/cv. West Coast/ #2