atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Tact’

kosaciec ogrodowy ‘Tact’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Hawaii’Iris ‘Designing Woman’
🌸