atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Starina’

kosaciec ogrodowy ‘Starina’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Peking Summer’Iris ‘Sierra Skies’
🌸