atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Snickers’

kosaciec ogrodowy ‘Snickers’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Iris ‘Snickers’
18.05.2022, Ogród Botaniczny w Lublinie; copyright © by Marek Snowarski

właściwości i zastosowanie

🌱
pochodzenie itp.: K. Keppel, 1998
Grupa irysy bródkowe niskie (SDB - Standard Dwarf Bearded) — rośliny 20-41cm wysokości; kwiaty średniej wielkości; kwitną wcześnie, pod koniec kwitnienia odmian bródkowych miniaturowych; żywotne, tworzą duże kępy; odmiany tej grupy podawane są czasem pod mianem gatunku kosaćca niskiego (Iris pumila)
szersza informacja o zastosowaniu, właściwości i uprawie tej odmiany znajduje się na stronie gatunku/taksonu: kosaciec ogrodowy (Iris)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220518.143.22 - Iris ‘Snickers’; Ogród Botaniczny w Lublinie
220518-143
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny w Lublinie/
/cv. Snickers/ #2