atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Royal Tapestry’

kosaciec ogrodowy ‘Royal Tapestry’
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Canary Feathers’Iris ‘Blue Rhythm’
🌸