atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Pretender’

kosaciec ogrodowy ‘Pretender’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Champagne Waltz’Iris ‘Chinese Coral’
🌸