atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Michigan Pride’

kosaciec ogrodowy ‘Michigan Pride’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Laced Cotton’Iris ‘Rabbits Foot’
🌸