atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Iris hort. ‘Lunar Flame’

kosaciec ogrodowy ‘Lunar Flame’
Iris Iris Iris IrisIrisIris ‘Eleanor's Pride’Iris ‘Deep Pacific’
🌸